แจ้งให้โรงเรียนรายงานผลการส่งมอบครุภัณฑ์ Shopping List 2563

โพสต์5 พ.ย. 2563 19:59โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 5 พ.ย. 2563 19:59 ]
ตามหนังสือ ศธ04038/ว4064 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2563 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 แจ้งให้โรงเรียนในสังกัดที่ได้รับการจัดสรรครุภัณฑ์การศึกษา (รายการ Shopping List) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รายงานผลการส่งมอบครุภัณฑ์ดังกล่าวตามแบบฟอร์มที่แนบมาพร้อมหนังสือนี้ โดย ผู้ขายคือ 
บ.เดอะรูท คอร์ปอเรชั่น จำกัด รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้งานพัสดุ
044-811477
Ċ
กลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1,
5 พ.ย. 2563 19:59
Ċ
กลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1,
5 พ.ย. 2563 19:59
Ċ
กลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1,
5 พ.ย. 2563 19:59
Comments