การโอนเงินสวัสดิการ เดือน ตุลาคม 2563

โพสต์26 ต.ค. 2563 02:16โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 26 ต.ค. 2563 02:20 ]
รายละเอียดประกอบการโอนเงินสวัสดิการ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
ประจำเดือน ตุลาคม 2563  โอนเข้าบัญชีรับเงินเดือน เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2563 รายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

หมายเหตุ : ยอดเงินสวัสดิการจะไม่มีรายละเอียดปรากฎในสลิปเงินเดือน
Ĉ
กลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1,
26 ต.ค. 2563 02:19
Comments