บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ฉบับเดือน สิงหาคม 2559

โพสต์9 พ.ย. 2559 23:18โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  สำนักงบประมาณ ฉบับเดือน สิงหาคม 2559
รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
044-811477
Ċ
กลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1,
9 พ.ย. 2559 23:18
Comments