แบบฟอร์มการนำส่งเงิน รายได้ และเงินอื่นๆคืนคลังฯ (ใบแจ้งการชำระเงิน)

โพสต์27 พ.ย. 2561 01:29โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 2 ก.ค. 2562 20:16 ]
อ้างถึงหนังสือ ศธ04038/ว4772 ลงวันที่ 27 พ.ย. 2561 แจ้งเรื่องการนำส่งเงินรายได้ของโรงเรียน

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
Ċ
กลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1,
27 พ.ย. 2561 01:29
Ċ
กลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1,
27 พ.ย. 2561 01:29
Ċ
กลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1,
27 พ.ย. 2561 01:29
Ĉ
กลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1,
27 พ.ย. 2561 01:29
Ċ
กลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1,
27 พ.ย. 2561 01:29
Comments