ข่าวประชาสัมพันธ์

การรายงานการรับมอบครุภัณฑ์ ที่สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จัดซื้อให้โรงเรียน

โพสต์4 เม.ย. 2562 19:16โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1

ให้โรงเรียนรายงานการรับมอบครุภัณฑ์ ที่สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จัดซื้อให้โรงเรียน ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ หากโรงเรียนได้รับครุภณฑ์แล้วให้รายงานการรับครุภัณฑ์มายัง สพป.ชัยภูมิ เขต 1 โดยด่วน รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้

รายงานสถานะทางบัญชี ประจำเดือน มีนาคม 2562

โพสต์4 เม.ย. 2562 19:13โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1

รายงานสถานะทางบัญชี สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ประจำเดือน มีนาคม 2562 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบพร้อมนี้

งานบัญชี
044-811477

สวัสดิการ ประจำเดือน มีนาคม 2562

โพสต์26 มี.ค. 2562 00:56โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1

โอนเข้าบัญชีเงินเดือน เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562

รายงานสถานะทางบัญชี ประจำเดือน ก.พ.2562

โพสต์11 มี.ค. 2562 02:34โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

แจ้งการโอนเงินอุดหนุนนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2/2561

โพสต์5 มี.ค. 2562 20:38โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1

สพป.ชัยภูมิ เขต 1 โอนเงินเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2562

แจ้งการโอนเงินอุดหนุนทั่วไป 30%

โพสต์26 ก.พ. 2562 19:23โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1

ค่าจัดการเรียนการสอน ค่าอุปกรการเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ภาคเรียนที่ 2/2561  (30%)
สพป.ชัยภูมิ เขต 1 โอนเงินเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์  2562
กรณีเงินเข้าบัญชีธนาคารอื่นที่ไม่ใช่ ธ.กรุงไทย  เงินจะเข้าบัญชีหลังจากวันโอนอย่างน้อย 2 วันทำการ

แจ้งรายละเอียดการโอนเงินสวัสดิการประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562

โพสต์26 ก.พ. 2562 18:30โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1

โอนเข้าบัญชีรับเงินเดือน เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562
รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

แจ้งรายละเอียดการโอนเงินค่าเช่าอินเตอร์เน็ต

โพสต์13 ก.พ. 2562 23:46โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1

โอนค่าเช่าเน็ตให้บริษัทเอกชนโอนเงินวันที่ 7 ถึง 8 ก.พ 62
โอนค่าเช่าอินเน็ตกรณีสำรองจ่าย โอนวันที่ 14 ก.พ. 62

รายงานสถานะทางบัญชี ประจำเดือน มกราคม 2562

โพสต์13 ก.พ. 2562 18:30โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

แจ้งรายละเอียดการโอนเงินค่าเช่าอินเทอร์เน็ตให้บริษัทเอกชน

โพสต์3 ก.พ. 2562 23:22โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1

เบิกค่าเช่าอินเทอร์เน็ตให้บริษัทเอกชน โอนเงินเข้าบัญชี  วันที่  28  มกราคม 2562
รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้

1-10 of 197