ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งรายละเอียดการโอนเงินค่าเช่าอินเตอร์เน็ต

โพสต์13 ก.พ. 2562 23:46โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1

โอนค่าเช่าเน็ตให้บริษัทเอกชนโอนเงินวันที่ 7 ถึง 8 ก.พ 62
โอนค่าเช่าอินเน็ตกรณีสำรองจ่าย โอนวันที่ 14 ก.พ. 62

รายงานสถานะทางบัญชี ประจำเดือน มกราคม 2562

โพสต์13 ก.พ. 2562 18:30โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

แจ้งรายละเอียดการโอนเงินค่าเช่าอินเทอร์เน็ตให้บริษัทเอกชน

โพสต์3 ก.พ. 2562 23:22โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1

เบิกค่าเช่าอินเทอร์เน็ตให้บริษัทเอกชน โอนเงินเข้าบัญชี  วันที่  28  มกราคม 2562
รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้

หนังสือรับรองการหักภาษี ข้าราชการครู ปี2561

โพสต์27 ม.ค. 2562 19:15โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 27 ม.ค. 2562 19:45 ]


โอนเงินค่าเช่าอินเทอร์เน็ตกรณีจ่ายให้กับบริษัทเอกชน

โพสต์22 ม.ค. 2562 23:04โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1

โอนเงินวันที่ 23 มกราคม 2562

เบิกค่าเช่าอินเทอร์เน็ตกรณีสำรองจ่าย

โพสต์22 ม.ค. 2562 23:03โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1

 โอนเงินวันที่ 23 มกราคม 2562

รายละเอียดการโอนเงินสวัสดิการประจำเดือน มกราคม 2562

โพสต์22 ม.ค. 2562 19:12โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1  โอนเงินเข้าบัญชีเงินเดือน วันที่ 28 มกราคม 2562
รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

แจ้งการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2562 ครั้งที่ 230 (รายการปรับปรุงซ่อมแซม และสิ่งก่อสร้าง)

โพสต์21 ม.ค. 2562 00:59โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด รวม 23 โรงเรียน 
       1 ร.ร.ชุมชนบ้านจอก(คอนสวรรค์ฯ)
       2  ร.ร.ชุมชนบ้านหนองแวง
       3  ร.ร.บ้านกุดไผ่
       4  ร.ร.บ้านโคกมั่งงอย(คุรุฯ)
       5  ร.ร.บ้านชีลองกลาง
       6  ร.ร.บ้านชีลองใต้
       7  ร.ร.บ้านตาดโตน(คุรุประชาฯ)
       8  ร.ร.บ้านนาคานหักประชานุสรณ์
       9  ร.ร.บ้านนาฝาย
      10 ร.ร.บ้านนาระยะพัฒนา
      11 ร.ร.บ้านนารี
      12 ร.ร.บ้านโนนแดง
      13 ร.ร.บ้านปากห้วยเดื่อ
      14 ร.ร.บ้านลาดชุมพล
      15 ร.ร.บ้านลาดผักหนาม
      16 ร.ร.บ้านวังกุ่ม
      17 ร.ร.บ้านหนองพอก(สพป.ชย.2)
      18 ร.ร.บ้านหนองหญ้ารังกา
      19 ร.ร.ราษฎร์บำรุง
      20. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
      21 ร.ร.สุนทรวัฒนา
      22 ร.ร.อนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว
      23 ร.ร.อนุบาลชัยภูมิ                           (รายละเอียดตามที่แนบ)

รายงานบัญชีประจำเดือน ธันวาคม 2561

โพสต์20 ม.ค. 2562 18:35โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 22 ม.ค. 2562 19:12 ]

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

รายละเอียดเกณฑ์คุณลักษณะ ครุภัณฑ์ที่ซื้อด้วยวิธี ShoppingList

โพสต์14 ม.ค. 2562 19:42โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 17 ม.ค. 2562 23:12 ]

รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้

1-10 of 190