ข่าวประชาสัมพันธ์


รายงานงบทดลอง ประจกเดือน ก.ค. 2560

โพสต์12 ส.ค. 2560 21:53โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1


ตัวอย่าง การขอยืมเงินราชการ โครงการคูปองครู (ล่าสุด 1 สค 60 )

โพสต์1 ส.ค. 2560 01:24โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1

ตัวอย่าง การขอยืมเงินราชการ โครงการคูปองครู 2560 (1หมื่นบาท) 
รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้   

แจ้งการงดเบิกค่าชดเชยน้ำมัน การไปอบรมคูปองครู 2560 ด่วน!!!

โพสต์1 ส.ค. 2560 00:04โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1

 แจ้งข้าราชการครูที่ประสงค์จะเบิกเงิน  หรือ ยืมเงินไปราชการโครงการอบรมคูปองครู (1หมื่นบาท)

ให้งด!!!เบิก  “ค่าชดเชยน้ำมัน”   โดยให้ เบิกเป็น “ค่ารถยนต์โดยสารประจำทางแทน”ตั้งแต่วันที่ 2  สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป

ตัวอย่างแบบฟอร์มตามที่แนบมาพร้อมนี้

ไม่มีชื่อ

โพสต์27 ก.ค. 2560 00:10โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 1 ส.ค. 2560 01:23 ]


แจ้งการโอนเงินสวัสดิการ ประจำเดือน ก.ค. 2560

โพสต์25 ก.ค. 2560 02:09โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ขอแจ้งรายละเอียดการโอนเงินสวัสดิการให้ข้าราชการครูและบุคลากรในสังกัด
สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ประจำเดือน ก.ค. 2560  ซึ่งได้โอนเงินให้ผู้มีสิทธิ เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 รายละเอียด
ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

แจ้งการอบรมพัฒนาบุคลากรฯ สพป.ชัยภูมิ เขต 1

โพสต์20 ก.ค. 2560 00:43โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1

                       ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 จะเข้ารับการอบรมพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 ในวันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2560 ณ จังหวัดระยอง  โดยเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพยืก็เดินทางไปในครั้งนี้ด้วย
หากท่านมาติดต่อราชการอาจเกิดความไม่สะดวกในการให้บริการ ค่ะ


044-811477
                

เอกสารประกอบการขอเบิกค่าใช้จ่ายในการประชุม คณะกรรมการสถานศึกษา

โพสต์12 ก.ค. 2560 22:05โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

รายงานงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 2560

โพสต์11 ก.ค. 2560 20:19โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 14 ก.ค. 2560 01:18 ]

สพป.ชัยภูมิเขต 1 ขอรายงานงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 2560 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

เอกสารประกอบการขอเบิกค่าใช้จ่ายในการประชุม คณะกรรมการสถานศึกษา

โพสต์6 ก.ค. 2560 23:55โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

1-10 of 69