ข่าวประชาสัมพันธ์

แบบฟอร์มการนำส่งเงิน รายได้ และเงินอื่นๆคืนคลังฯ (ใบแจ้งการชำระเงิน)

โพสต์27 พ.ย. 2561 01:29โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 27 พ.ย. 2561 01:31 ]

อ้างถึงหนังสือ ศธ04038/ว4772 ลงวันที่ 27 พ.ย. 2561 แจ้งเรื่องการนำส่งเงินรายได้ของโรงเรียน

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ตัวอย่างการทำสัญญาเช่าอินเตอร์เน็ต

โพสต์27 พ.ย. 2561 00:19โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 27 พ.ย. 2561 00:29 ]

รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้ 

พรบ.พัสดุ 2561

โพสต์26 พ.ย. 2561 23:32โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1


แจ้งการโอนเงินสวัสดิการประจำเดือน พ.ย. 2561

โพสต์26 พ.ย. 2561 20:49โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1

โอนเข้าบัญชีเงินเดือนเมือ่วันที่ 27 พ.ย. 61

แบบฟอร์มใบสั่งจ้าง ครูธุรการ ประจำปีงบประมาณ 2562

โพสต์15 พ.ย. 2561 00:19โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1

รายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

งานพัสดุ 
0444811477

รายงานบัญชี ประจำเดือน ตุลาคม 2561

โพสต์13 พ.ย. 2561 23:12โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 15 พ.ย. 2561 00:19 ]

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้


งานบัญชี
044811477

ราคากลางและเกณฑ์คุณลักษณะ ครุภัณฑ์ 2562

โพสต์6 พ.ย. 2561 23:51โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 6 พ.ย. 2561 23:58 ]

รายละเอียดราคากลางและเกณฑ์คุณลักษณะ  ครุภัณฑ์ 2562   ให้โรงเรียนที่ได้รับการจัดสรร ครุภัณฑ์ที่รายการ Shopping List 
ให้โรงเรียนดำเนินการเลือกครุภัณฑ์ ที่ต้อง Shopping List  ตามรายละเอียดราคากลาง  สพฐ. ปี 2561 ที่โรงเรียนได้รับงบประมาณ ตามบัญชีจัดสรรที่แนบมาพร้อมนี้   ส่ง สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ภายในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

โพสต์24 ต.ค. 2561 19:44โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

แจ้งรายละเอียดการโอนเงินสวัสดิการ เดือน ต.ค. 2561

โพสต์24 ต.ค. 2561 02:07โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1

ประจำเดือน ตุลาคม 2561  (โอนเงินเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561  เข้าบัญชีเงินเดือน)

1-10 of 171