ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานสถานะทางบัญชี ประจำเดือน กันยายน 2562

โพสต์15 ต.ค. 2562 21:04โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
งานบัญชี 044-811477

แจ้งการโอนเงินอุดหนุน ประจำปีการศึกษา 1/2562

โพสต์7 ต.ค. 2562 20:36โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 7 ต.ค. 2562 20:38 ]

              ตามที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 โดยกลุ่มนโยบายและแผนได้แจ้งการจัดสรรงบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1/2562 ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ศธ04038/3832 ลงวันที่ 26 กันยายน 2562  และ   ด่วนที่สุด ที่ศธ04038/3842 ลงวันที่ 27 กันยายน 2562  ความละเอียดตามหนังสือแจ้งแล้วนั้น
              กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้โอนเงินเข้าบัญชีเงินอุดหนุนโรงเรียน วันที่ 8 ตุลาคม 2562   รายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่แนบมาพร้อมนี้   ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดได้ตามหนังสือที่อ้างถึง

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
044811477

รายละเอียดประกอบการโอนเงินสวัสดิการ เดือน ก.ย. 2562

โพสต์23 ก.ย. 2562 02:47โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1

โอนเงินเข้าบัญชีเงินเดือน เดือน กันยายน 2562 โอนเงินเข้าบัญชีเงินเดือนวันที่ 25 กันยายน 2562

รายงานสถานะทางบัญชีประจำเดือน สิงหาคม 2562

โพสต์12 ก.ย. 2562 21:23โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1

รายงานสถานะทางบัญชีประจำเดือน สิงหาคม 2562

แจ้งโอนเงินสวัสดิการ เดือน สิงหาคม 2562

โพสต์25 ส.ค. 2562 20:38โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1

โอนเข้าบัญชีรับเงินเดือน วันที่ 27 สิงหาคม 2562 
รายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

รายงานสถานะทางบัญชีประจำเดือน กรกฎาคม 2562

โพสต์15 ส.ค. 2562 21:08โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1

รายงานสถานะทางบัญชี ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 
รายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

รายละเอียดการโอนเงินอุดหนุนทั่วไป 30% ภาคเรียนที่ 1/2562

โพสต์6 ส.ค. 2562 20:44โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ได้โอนเงินอุดหนุนทั่วไป 30%  ภาคเรียนที่ 1/2562 ค่าจัดการเรียนการสอน หนังสือเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ให้โรงเรียนที่ได้รับการจัดสรร ตามหนังสือแจ้งจัดสรร สพป.ชัยภูมิ เขต 1 โดยกลุ่มนโยบายและแผน ที่ ศธ04038/3041 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 
โรงเรียนที่ให้โอนเข้าบัญชี ธ.กรุงไทย เงินเข้าบัญชีวันที่ 6 สิงหาคม 2562
โรงเรียนที่ให้โอนเข้าบัญชี ธ.อื่น        เงินเข้าบัญชีวันที่ 8 สิงหาคม 2562
รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ให้โรงเรียนรายงานการรับครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์DLIT และครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้2562

โพสต์5 ส.ค. 2562 20:52โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 5 ส.ค. 2562 20:53 ]

ตามที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ได้ดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ ให้ ร.ร.ที่ได้รับการจัดสรร จำนวน 2 รายการดังนี้
1.ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง (DLIT) และระบบปฏิบัติการพร้อมโปรแกรมสำนักงาน
2.ครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน
หากโรงเรียนได้รับครุภัณฑ์ดังกล่าวจากผู้ขายแล้วให้แจ้ง สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ทันที รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้

โอนเงินสวัสดิการ ประจำเดือน ก.ค.2562

โพสต์25 ก.ค. 2562 01:26โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1

รายละเอียดการโอนเงินสวัสดิการ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ประจำเดือน กรกฎาคม   2562     
 (โอนเข้าบัญชีเงินเดือนวันที่ 25 ก.ค. 2562)

1-10 of 224