ข่าวประชาสัมพันธ์


รายงานงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2560 สพป.ชัยภูมิ เขต 1

โพสต์18 เม.ย. 2560 19:43โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1

สพป.ชัยภูมิเขต 1 ขอรายงานงบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม 2560 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ขอโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ ปี พ.ศ.2560 งบลงทุน

โพสต์24 มี.ค. 2560 02:20โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1

1. โรงเรียนบ้านนามน
2. โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
แจ้งโอนเงินสวัสดิการ ประจำเดือน ก.พ. 2560

โพสต์23 ก.พ. 2560 20:45โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1

สพป.ชัยภูมิ เขต 1 โดยกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ โอนเงินสวัสดิการ ประจำเดือน ก.พ. 2560  ให้กับข้าราชการในสังกัดแล้ว
เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมาพร้อมนี้

แจ้งอนุมัติเงินประจำงวด ปี2560 (ค่าพาหนะรับ-ส่ง นักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2559)

โพสต์1 ก.พ. 2560 18:26โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1

แจ้งอนุมัติเงินประจำงวด ปี2560 (ค่าพาหนะรับ-ส่ง นักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2559) จำนวน 36 โรงเรียน และค่าบริหารรถกระบะโณงเรียนละ 100,000 บาท จำนวน 3โรงเรียน 
รายชื่อโรงเรียนตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1

โพสต์31 ม.ค. 2560 23:42โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1

เรื่อง  การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด

แจ้งการจ่ายเงินสวัสดิการ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เดือน มกราคม 2560

โพสต์25 ม.ค. 2560 23:52โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1

รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้ค่ะ
044-811477

ซักซ้อมความเข้าใจการใช้เกณฑ์คุณลักษณะ ครุภัณฑ์ ปี 2560

โพสต์19 ม.ค. 2560 18:34โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 19 ม.ค. 2560 18:40 ]

             ด้วย สพฐ. ได้แจ้งซักซ้อมความเข้าใจการใช้เกณฑ์คุณลักษณะ ครุภัณฑ์ ปี 2560 เพื่อให้การจัดหารายการครุภัณฑ์เกิดความคล้องตัว รวดเร็ว และบริหารงบประมาณเป็นไปตามที่สำนักงบประมาณกำหนด จึงให้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต และโรงเรียนในสังกัด ดำเนินการตามหนังสือ สพฐ. ที่ ศธ 04002/ว2766 ลว.19 ก.ย. 2559 ในข้อ 3 (3)  รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
044-811477


แจ้งโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 2560 ค่าครุภัณฑ์

โพสต์18 ม.ค. 2560 23:04โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1

1.รายการชุดพัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับประถม  ชุดละ  65,500 บาท  (จำนวน 5โรงเรียน)
2.รายการชุดพัฒนาทักาะทางวิทยาศาสตร์           ชุดละ 185,000 บาท (จำนวน 7โรงเรียน)
รายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้

แจ้งโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 2560 ค่าครุภัณฑ์ก่อนประถม

โพสต์18 ม.ค. 2560 22:58โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 18 ม.ค. 2560 22:59 ]

รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้

แจ้งการโอนเงินค่าจ้างครูผู้ทรงคุณค่า และตกเบิกวิทยฐานะ

โพสต์9 ม.ค. 2560 00:30โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1

แจ้งการโอนเงินค่าจ้างครูผู้ทรงคุณค่า ปี2560 และตกเบิกวิทยะฐานะ
โอนผ่าน ธ.กรุงไทย ณ วันที่ 9 มกราคม 2560
รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

1-10 of 48