ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งข้าราชการครูฯ ที่จะเกษียณอายุราชการปี 2561 จัดทำเอกสารการขอรับเงินบำเหน็จบำนาญ

โพสต์12 ก.พ. 2561 18:39โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1

ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 ได้ตรวจสอบรายชื่อข้าราชการครูและบุคลาการทางการศึกษา ในสังกัดที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ประจำปี พ.ศ. 2561 ซึ่งจะต้องพ้นจากราชการเนื่องจากเกษียณอายุราชการ โดยจะต้องดำเนินการขอรับเงินบำเหน็จบำนาญ และเงิน ก.บ.ข. นั้น

                    ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 ขอแจ้งกำหนดการจัดทำเอกสารขอรับเงินบำเหน็จบำนาญ และเงิน ก.บ.ข. ผ่านระบบ E-Filling  ของกรมบัญชีกลาง โดยให้เตรียมเอกสารประกอบการขอรับเงินตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2. และให้เตรียมคอมพิวเตอร์โน้ตบุค เพื่อใช้ในการยื่นขอรับผ่านระบบ      E-Filling ของกรมบัญชีกลาง   ณ  ห้องประชุม 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 ระหว่างวันที่ 23-28 กุมภาพันธ์ 2561 รายละเอียดตามกำหนดการที่แนบมาพร้อมนี้

แจ้งการโอนเงิน อุดหนุนภาคเรียนที่ 2/2560

โพสต์8 ก.พ. 2561 00:24โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1

โอนเงินเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 (รายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้)
โดยให้โรงเรียนเช็คยอดเงินและออกใบเสร็จรับเงิน นำส่งที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1  ต่อไป

รายงานบัญชี ประจำเดือน ม.ค. 2561

โพสต์8 ก.พ. 2561 00:07โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1

รายละเอียดตามแนบมาพร้อมนี้

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่ จ่าย ประจำปี 2560

โพสต์1 ก.พ. 2561 20:56โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1

ข้าราชการครู และลูกจ้างประจำสังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 1 สามารถดาวนฺโหลดเพื่อปริ้นได้ตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้งานการเงิน 044-811477

แจ้งการโอนเงินสวัสดิการ

โพสต์25 ม.ค. 2561 19:49โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1

โอนเงินเมื่อวันที่ 26 ม.ค. 2561 รายละเอียดตามที่แนบพร้อมนี้

แจ้งการโอนเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยยากจน

โพสต์24 ม.ค. 2561 01:04โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1

โอนเงินเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 รายละเอียดตามแนบพร้อมนี้
044811477  การเงิน

แผนปฏิบัติการจัดซื้อรายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนและระบบปฏิบัติการ

โพสต์11 ม.ค. 2561 20:05โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อนี้

การส่งเอกสารล้างหนี้เงินยืมราชการ

โพสต์9 ม.ค. 2561 23:28โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1


แจ้งการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ (ค่าพาหนะรับส่งนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2560)

โพสต์9 ม.ค. 2561 23:24โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1

แจ้งการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ (ค่าพาหนะรับส่งนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2560)

รายงานบัญชีประจำเดือน ธันวาคม 2560

โพสต์9 ม.ค. 2561 23:20โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1

สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ขอรายงานสถานะทางบัญชีประจำเดือน ธันวาคม 2560 
รายละเอียดตามแนบพร้อมนี้

1-10 of 119