ข่าวประชาสัมพันธ์

การส่งหลักฐานขอยืมเงินราชการ อบรมพัฒนาคูปองครู รูปแบบครบวงจร

โพสต์15 มิ.ย. 2561 00:36โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1

ขอแจ้งให้ข้าราชการ ทุกคนที่เลือกหลักสูตร (Shopping) รอบ 2 ส่งหลักฐานการยืมเงินได้ ตั้งแต่วันที่ ผอ.ร.ร.อนุมัติให้ไปอบรม ถึงวันที่ 26 มิถุนายน 2561
ณ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ รายละเอียดตามหนังสือ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ที่ ศธ 04038/ว2418 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2561

แจ้งเปลี่ยนแปลงรายละเอียดหลักสูตรการอบรม ตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร

โพสต์15 มิ.ย. 2561 00:33โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1

ด้วย สพฐ.ได้แจ้งเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการจัดที่พัก จำนวน 8 หลักสูตร รายละเอียดตามหนังสือ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ที่ ศธ 04038/ว2419 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2561

ขั้นตอนการเบิกจ่ายสวัสดิการ ค่ารักษาพยาบาล / ค่าการศึกษาบุตร

โพสต์11 มิ.ย. 2561 23:37โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1


ขั้นตอนการขอยืมเงินราชการ สพป.ชัยภูมิ เขต 1

โพสต์11 มิ.ย. 2561 23:36โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1


รายงานบัญชี ประจำเดือน พฤษภาคม 2561

โพสต์11 มิ.ย. 2561 19:53โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 ขอรายงานสถานะทางบัญชี ประจำเดือน พฤษภาคม 2561
รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

การส่งหลักฐานขอยืมเงินราชการอบรมพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร

โพสต์25 พ.ค. 2561 01:04โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1

แจ้งให้ข้าราชการครูในสังกัดทุกคนส่งหลักฐานขอยืมเงินราชการอบรมพัฒนาครุรูปแบบครบวงจรได้ รายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้

แจ้งการโอนเงินสวัสดิการ ประจำเดือน เมษายน 2561

โพสต์22 พ.ค. 2561 02:46โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1

โอนเงินเข้าบัญชีเงินเดือน วันที่ 25 เมษายน 2561
รายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้

รายงานบัญชีประจำเดือน เม.ย.2561

โพสต์8 พ.ค. 2561 19:27โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1

รายงานบัญชีประจำเดือน เม.ย.2561

แจ้งโอนเงินสวัสดิการประจำเดือน เมษายน 2561

โพสต์22 เม.ย. 2561 23:49โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1

โอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ วันที่ 25 เมษายน 2561 
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

044811477

1-10 of 135