ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานสถานะทางบัญชีเดือน เมษายน 2563

โพสต์12 พ.ค. 2563 05:17โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1

รายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

รายละเอียดการโอนเงินอุดหนุน

โพสต์8 พ.ค. 2563 01:23โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1

ตามหนังสือที่กลุ่มนโยบายและแผนแจ้งการจัดสรร หนังสือ ศธ04038/ว1482 ลงวันที่ 17 เมษายน 2563  นั้น
กลุ่มบริหารงานการเงินโอนเงินอุดหนุนดังกล่าวฯ รายละเอียดดังนี้
1.เงินอุดหนุนที่แจ้งโอนผ่านธนาคารกรุงไทย เงินเข้าบัญชี วันที่ 30 เมษายน   2563
2.เงินอุดหนุนที่แจ้งโอนผ่านธนาคารอื่นๆ      เงินเข้าบัญชี วันที่ 7 พฤษภาคม   2563

สอบถามเพิ่มเติมโทร 044-811477 , 044-812780

รายละเอียดประกอบการโอนสวัสดิการ เมษายน 2563

โพสต์27 เม.ย. 2563 20:04โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1

โอนเงินเข้าบัญชีที่รับเงินเดือน วันที่ 17 เมาายน 2563
รายละเอียดตามไฟลืเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

รายงานสถานะทางบัญชี ประจำเดือน มีนาคม 2563

โพสต์20 เม.ย. 2563 20:41โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 20 เม.ย. 2563 20:43 ]

รายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

แจ้งรายละเอียดการโอนเงินค่าเช่าอินเตอร์เน็ต (รอบที่3)

โพสต์2 เม.ย. 2563 21:54โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1

รายละเอียดตามไฟล์

แจ้งการโอนเงินอุดหนุน 70% ภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 2563

โพสต์26 มี.ค. 2563 01:35โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1

ตามหนังสือที่กลุ่มนโยบายและแผนแจ้งการจัดสรร หนังสือ ศธ04038/ว1127 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2563  นั้น
กลุ่มบริหารงานการเงินโอนเงินอุดหนุนดังกล่าวฯ รายละเอียดดังนี้
1.เงินอุดหนุนที่แจ้งโอนผ่านธนาคารกรุงไทย เงินเข้าบัญชี วันที่ 26 มีนาคม   2563
2.เงินอุดหนุนที่แจ้งโอนผ่านธนาคารอื่นๆ      เงินเข้าบัญชี วันที่ 30 มีนาคม   2563

สอบถามเพิ่มเติมโทร 044-811477 , 044-812780

รายละเอียดประกอบการโอนเงินสวัสดิการ ประจำเดือน มีนาคม 2563

โพสต์24 มี.ค. 2563 20:26โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1

โอนเข้าบัญชีเงินเดือน วันที่ 26 มีนาคม 2563

รายงานสถานะทางบัญชี ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563

โพสต์13 มี.ค. 2563 01:27โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1

รายงานสถานะทางบัญชีประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563
รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

งานบัญชี

แจ้งโรงเรียนที่มีหลักประกันสัญญาครบกำหนดถอน

โพสต์12 มี.ค. 2563 01:57โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

1-10 of 249