สำนักงานคลังจังหวัดชัยภูมิ ติดตามการดำเนินการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

โพสต์7 ธ.ค. 2559 01:50โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 7 ธ.ค. 2559 01:54 ]
                 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 สำนักงานคลังจังหวัด โดย ว่าที่ร้อยตรี สุรเชษฐ์ ติระคมน์  คลังจังหวัดชัยภูมิ และคณะ เข้าติดตาม และเร่งรัด การบริหารงบประมาณ รวมถึงการเบิกจ่ายเงินภาพรวมของโรงเรียนในสังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 1 งบลงทุนและงบประตุ้นเศษฐกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560    
                  โดย นายธนชน  มุทาพร ผู้อำนวยการ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 และคณะเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  ได้ชี้แจงขั้นตอนรายละเอียดในการปฏิบัติงานในภาพรวม

                    

                    ą
83819.jpg
(140k)
กลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1,
7 ธ.ค. 2559 01:50
ą
กลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1,
7 ธ.ค. 2559 01:50
ą
83821.jpg
(131k)
กลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1,
7 ธ.ค. 2559 01:50
ą
83825.jpg
(159k)
กลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1,
7 ธ.ค. 2559 01:50
ą
83827.jpg
(163k)
กลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1,
7 ธ.ค. 2559 01:50
Comments