สำนักงานคลังจังหวัดชัยภูมิ เข้าติดตามงบประมาณ สพป.ชัยภูมิ เขต 1

โพสต์7 มี.ค. 2564 20:00โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 7 มี.ค. 2564 20:04 ]
      วันที่ 8 มีนาคม  2564  สำนักงานคลังจังหวัดชัยภูมิ  โดยคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณภาครัฐจังหวัดชัยภูมิ ซึ่งทำหน้าที่กำกับ ดูแลติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการ เข้าพบกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เพื่อติดตาม เร่งรัดการก่อหนี้ผูกพันและบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ซึ่ง สพป.ชัยภูมิ เขต 1 รายงานผลการดำเนินงาน ภาพรวม  โดย นายสงัด  คำเรืองศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 ซึ่งทำหน้าที่กำกับดุและกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ และกลุ่มงานพัสดุ 

      


Comments