การอบรมโครงการพัฒนาระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)

โพสต์10 พ.ย. 2559 23:38โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 10 พ.ย. 2559 23:59 ]

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ได้จัดอบรม เจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียนในสังกัด ตามโครงการพัฒนาระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP  ระยะที่ 3 ด้วยวิธีตกลงราคา ในระหว่าง วันที่ 25-26  กันยายน 2559   ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1

  
  


        

โดย    กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

Comments