กิจกรรมกลุ่มบริหารงานการเงิน

สำนักงานคลังจังหวัดชัยภูมิ ติดตามการดำเนินการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

โพสต์7 ธ.ค. 2559 01:50โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 7 ธ.ค. 2559 01:54 ]

                 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 สำนักงานคลังจังหวัด โดย ว่าที่ร้อยตรี สุรเชษฐ์ ติระคมน์  คลังจังหวัดชัยภูมิ และคณะ เข้าติดตาม และเร่งรัด การบริหารงบประมาณ รวมถึงการเบิกจ่ายเงินภาพรวมของโรงเรียนในสังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 1 งบลงทุนและงบประตุ้นเศษฐกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560    
                  โดย นายธนชน  มุทาพร ผู้อำนวยการ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 และคณะเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  ได้ชี้แจงขั้นตอนรายละเอียดในการปฏิบัติงานในภาพรวม

                    

                    การอบรมโครงการพัฒนาระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)

โพสต์10 พ.ย. 2559 23:38โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 10 พ.ย. 2559 23:59 ]

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ได้จัดอบรม เจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียนในสังกัด ตามโครงการพัฒนาระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP  ระยะที่ 3 ด้วยวิธีตกลงราคา ในระหว่าง วันที่ 25-26  กันยายน 2559   ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1

  
  


        

โดย    กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

1-2 of 2